NLP Mentální koučink

NLP koučink (neuro-linguistické poradenství) jsou soubory komunikačních technik, které pomáhají změnit způsob myšlení, pomáhají získat VÍCE TOHO, CO CHCEME A MÉNĚ TOHO, CO NECHCEME. V kontextu psychosomatického pohledu na klienta, který zastáváme, je NLP velmi efektivní.

Krásný příklad co je NLP, se dá vysvětlit příběhem: (Peter Sasín.com)

Je slunečný letní den. Z domu na zahradu vyběhne asi šestiletý chlapec. Běží za svojí mámou a ptá se jí: “Mami, co je to NLP?” Ta se na chvilku zamyslí (možná si myslí: “Odkud ten chlapec ve svém věku ví o NLP?”) a řekne svému synovi: “Běž za dědečkem do jeho pokoje a zeptej se ho na jeho bolesti kloubů.”

Chlapec vběhne do domu a za pár minut se vrátí. Jeho máma mu hned řekne: “ A teď běž za dědečkem znovu. Popros ho, ať ti popovídá o nejveselejší příhodě, ktorou s tebou zažil, když jsi byl malý.”

Chlapec znovu vyběhne do domu za dědečkem. Když se vrátí, jeho máma se ho ptá: “Když jsi byl poprvé za dědečkem a zeptal ses ho na jeho bolesti, jak se podle tebe cítil?“ Chlapec se na chvilku zamyslí a odpoví: „Byl smutný, nemocný a stěžoval si, že ho to bolí.“

“A když jsi byl za ním podruhé a on ti vyprávěl veselou příhodu – jak se podle tebe v tu chvíli cítil?“
Chlapec se znovu na chvilku zamyslí a v tom mu to dojde: “ Děda byl najednou veselý! Vyprávěl mi veselé příhody a oba jsme se nasmáli! Myslím, že dokonce i zapoměl na svoje bolesti!“

Vidíš, a teď už přesně víš, co je to NLP. Ty jsi tím, jak jsi se svým dědečkem mluvil, dokázal změnit jeho pocity. Všechno, co říkáme, má vliv na druhé. Proto je dobré, když víš, jaké pocity chceš druhým vytvořit, když s nimi mluvíš.“

Tento krátký příběh ukazuje, že NLP nám dává možnost ovlivňovat pocity druhých lidí, a nejen to. NLP nám umožňuje ovlivňovat i rozhodování lidí. (inspirace Peter Sasín.com)

Koučování je metoda poradenství a školení, pro niž je charakteristické, že trenér/terapeut nedává pevné rady a doporučení, ale hledá řešení společně s klientem. V sekci VIDEOBLOG můžete shlédnout NLP videa, kde ukazujeme, jak na některé životní situace z pohledu NLP.

Každý si potřebuje najít to svoje. S někým nestačí vést terapeutický rozhovor, někdo to potřebuje zažít.

Například dělám ráda NLP techniky KINO, ABECEDA, NEUROLOGICKÉ ÚROVNĚ, …díky kterým jsem viděla obrovské přeměny lidí. To jsou techniky, kde človek zažije obrovskou sílu, zažije sám sebe v jiných situacích. Další techniky, které používám jsou třeba ČASOVÁ OSA, N-KROKOVÉ PŘERÁMCOVÁNÍ.To je v překladu něco jako „přepsání budoucnosti, zrcadlení“. Většina klientů na to řekne, „to jsem ještě nezažil, takto bych to sám/sama nikdy neviděl/a.“

NLP (společně s fyzioterapií) mohou být využity v řadě situací v různých oblastech života. Pomocí NLP  ( neurolinguistické programování ) Vám mohu pomoci:

 • v úlevě od chronických bolestí
 • ve zjištění příčin chronických zdravotních potíží a jejich odstranění
 • se zvýšením sebevědomí, zlepšením osobního rozvoje a dosahováním nadstandardních výsledků v životě, sportu, práci
 • ve zvládání předstartovních stavů u profesionálních i amatérských sportovců, trémy a vnějšího nátlaku
 • ve zvládání mezilidských vztahů
 • s řešením konfliktních situací
 • ve zklidnění a relaxaci
 • v sebepoznání a sebe zdokonalování se
 • s nechtěnými stavy – tréma, předstartovní stavy, obavy
 • s nechtěnými návyky – kouření, přejídání
 • se zlepšením komunikace
 • se zvýšením sebevědomí
 • s definováním životních cílů a další

Kontaktujte nás na:

mobil: +420 739 644 436, můžete mně napsat na e-mail radka@dolezalova-fyzioterapie.cz nebo využijte jednoduchý kontaktní formulář.

*) Povinné vyplnit